Vrijdag 30 januari 2015: 2e prototype boomboei in ‘t Aqua Dock

IMG_1714

30 januari 2015 staat op de rol de totaalvervaardiging en tewaterlating van het 2e prototype boomboei, ten behoeve van de realisatie van het Dobberend Bos (kunstenaar: Jorge Bakker).

Een belangrijk moment want hieruit gaan we, naast de lessen vanuit het 1e prototype, leren hoe het Dobberend Bos dit jaar het meest effectief en het snelst gerealiseerd kan worden in de Rijnhaven.

Het 2e prototype heeft in tegenstelling tot het 1e prototype geen extra drijfvermogen. We zoeken wat dat betreft de grenzen van de natuur (wind, water, kracht, etc.) meer op. Werd voor het 1e prototype de standaard zeeboei van Rijkswaterstaat door Mercon Steel Structures BV nog groots aangepast, voor het 2e prototype hebben we, i.c. de GKB Groep in Barendrecht, de zeeboei zoveel mogelijk authentiek gelaten. Tevens is er een ander type ‘Hollandse’ Iep gepland die meer bolvormig is (type: Ulmus Clusius). Daarnaast zal deze boom van het 2e prototype zoet water krijgen i.p.v. zout water (uit de Dokhaven).

Met deze aanpak is de uitdaging dat de boom in de boei overeind blijft staan en blijft leven groter, maar wordt de uitdaging van de reproductie van 1 boomboei naar een heel Bos van 20 boomboeien weer kleiner.

De boom komt weer van de gemeente Rotterdam (Stadsbeheer), de verankering van de boomboei wordt weer door de kanjers van W. Smit Duikbedrijf gedaan. De support is weer geweldig van het Havenbedrijf Rotterdam!

Geïnteresserd om ons aan te moedigen? Kom ook!

Tijd: vanaf 14.00 uur

Waar: Aquadock op RDM Campus (Dokhaven, RDM-Kade), naast het 1e prototype